In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Tartu Linnavalitsuse telefoniraamat

Tartu Linnavalitsuse töötajate e-posti aadressid on kujul: Eesnimi.Perekonnanimi@raad.tartu.ee. Täpitähti nimedes teisendatakse järgmiselt: Ü->U; Ä->A; Ö->O; Õ->O; Š->S; Ž->Z.

A B E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ö
 Töötaja   Kontaktinfo   Lisainfo 
Aabrams, Kristina
Linnakantselei õigusteenistus,
juhataja asetäitja
Raekoda II korrus ruum 8
736 1460
5330 4213
Kristina.Aabrams@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Arhitektuuri ja ehituse osakonna, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juriidilise teenindamise korraldamine ning linnakantselei juriidiline teenindamine. Linna arengudokumentide, üld- ja teemaplaneeringute ning keerukamate detailplaneeringute koostamise nõustamine
Aadusoo, Kersti
Linnakantselei rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus,
perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

742 0632
Kersti.Aadusoo@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:abielude registreerimise tseremooniad
Aavakivi, Kristi
Haridusosakond,
üldhariduse peaspetsialist
Raekoja plats 12 IIIk ruum 305
736 1423
5198 1212
Kristi.Aavakivi@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Tartu linna põhikoolide ja teiste põhiharidust toetavate asutuste ja/või linna struktuuriüksuste tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes
Aavik, Anu
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitseteenistus,
lastekaitse spetsialist
Vaksali 14, ruum 1
736 1443
507 6722
anu.aavik@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Erivajadustega laste nõustamine ja teenused
Adamberg, Maire
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaaltööteenistus,
sotsiaaltöö spetsialist
Rahu 15 ruum 8
736 1298
5199 7373
Maire.Adamberg@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Adamson, Annika
Arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistus,
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k ruum 226
736 1318
527 1815
Annika.Adamson@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine
Adoberg, Ardo
Linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistus,
arborist
Raekoja plats 3 II korrus ruum 220
736 1339
Ardo.Adoberg@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Raielubade väljastamine
Aedviir, Maarja
Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus,
keskkonnaspetsialist
Raekoja plats 3 II k ruum 219
736 1052
Maarja.Aedviir@raad.tartu.ee
Ahuna, Kerttu
Linnakantselei asjaajamisteenistus,
spetsialist
Raekoda II k vastuvõturuum
736 1111
522 2540
Kerttu.Ahuna@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine.
Ahven, Urmas
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond,
juhataja
Raekoja plats 3 III k ruum 305
736 1258
502 8344
Urmas.Ahven@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.
Aim, Lagle
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitseteenistus,
lastekaitse spetsialist
Anne 44 ruum1405
746 1707
510 1242
Lagle.Aim@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Sotsiaalnõustamine. Annelinna laste probleemidega tegelemine
Ainelo, Jaan
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna geodeesiateenistus,
vanemspetsialist
Raekoja plats 3 III k ruum 310
736 1113
511 8678
Jaan.Ainelo@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Linnavalitsuse geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine, geoinfosüsteemistandardite väljatöötamine.
Aint, Andres
Arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistus,
juhataja
Küüni 5 II k ruum 227
736 1324
508 0594
Andres.Aint@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.
Alas, Tiina
Linnavarade osakond,
eelarve peaspetsialist
Küüni 3 I k ruum 224
736 1276
Tiina.Alas@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna eelarve koostamine ja täitmise jälgimine
Alev, Kaspar
Linnavarade osakond,
analüütik
Küüni 1 I k ruum 110
736 1294
524 2859
Kaspar.Alev@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Linnavara võõrandamise korraldamine. Üürilaekumiste, linnavara ostu-müügi ja teiste osakonna pool tehtavate toimingute analüüs.
Allik, Maire
Rahandusosakonna raamatupidamisteenistus,
raamatupidaja
Raekoja plats 12 IV korrus ruum 408
736 1407
Maire.Allik@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Töötasu, õppelaenude ja autohüvitiste arvestuse pidamine osakondadale ja allasutustele
Allorg, Iris
Avalike suhete osakond,
protokollijuht
Jaani 7
736 1338
511 0200
Iris.Allorg@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Tartu linna ametlike delegatsioonide välisvisiitide korraldamine ja välisriikidest Tartu linna saabuvate ametlike delegatsioonide vastuvõtmise korraldamine. Sõprus-ja partnerlinnadega suhtlemine, koostöö korraldamine. Linna tseremoniaalürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.
Apuhtin, Anneli
Linnakantselei õigusteenistus,
juhataja
Raekoda II korrus ruum 12
736 1100
522 1024
Anneli.Apuhtin@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse, rahandusosakonna, kultruuriosakonna ja avalike suhete osakonna juriidiline teenindamine.
Arjus, Tõnis
Arhitektuuri ja ehituse osakond,
juhataja-linnaarhitekt
Küüni 5 III k ruum 323
736 1254
5304 6148
Tonis.Arjus@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse juhtimine ja korraldamine. Hoonestuskavade koostamine ja koostamise korraldamine; projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide kontrollimine.
Arnover, Brita Karin
Arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistus,
kultuuriväärtuste vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 320
736 1317
Brita.Arnover@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja järelevalve (Karlova, Tammelinna, Maarjamõisa, Aleksandri tn, Kastani tn, Filosoofi tn, Jaama tn ja Puiestee tn piirkonnas) teostamine, restaureerimistoetuste andmise korraldamine vastavalt restaureerimistoetuse andmise korrale ja järelevalve teostamine restaureerimistööde teostamise üle
Arras, Tiina
Linnakantselei infotehnoloogia teenistus,
andmebaaside administraator
Raekoja plats 3 IV korrus, ruum 403
736 1450
Tiina.Arras@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:SQL andmebaaside haldamine
Arumetsa, Jana
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaaltööteenistus,
sotsiaaltöö spetsialist
Anne 44, ruum 1406
746 1701
5307 6883
Jana.Arumetsa@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Annelinna piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Assor, Heidi
Rahandusosakonna raamatupidamisteenistus,
peaspetsialist
Raekoja plats 12 IV korrus ruum 405
736 1434
Heidi.Assor@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Raamatupidamisarvestuse ja saldoandmike koordineerimine ning kontrollimine tegevuskulude ja -tulude osas, koondmaksudeklaratsiooni koostamine ja kontrollimine
Astmäe, Christina
Linnavarade osakonna eluruumide teenistus,
peaspetsialist
Küüni 5 I k tuba 111
736 1121
5303 9991
Christina.Astmae@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Eluruumidega seotud küsimustega tegelemine
Avik, Kristiina
Kultuuriosakonna kultuuriteenistus,
peaspetsialist
Raekoja plats 12, II korrus, ruum 206
736 1359
528 2761
Kristiina.Avik@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Rahvakultuuriühingute toetamise korraldamine, toetusmeetme arendamise ja kirjanduslinna tegevuste koordineerimine. Muuseumitöötajate stipendiumi avaliku konkursi ja andmise korraldamine.