In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Tartu Linnavolikogu


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Tartu Linnavolikogu esimees

Volikogu esimees korraldab volikogu tööd. Esimehe ülesandeks on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid, esindada Tartu linna ja volikogu, allkirjastada volikogu poolt vastu võetud õigusakte, jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi. Esimehe äraolekul või volituste peatumisel asendab teda volikogu aseesimees.

16. aprillil 2015 valiti linnavolikogu esimeheks Vladimir Šokman.


Tartu Linnavolikogu esimehed alates detsembrist 1989:

Aino-Eevi Lukas (detsember 1989 - oktoober 1993)
Ants Veetõusme (oktoober 1993 - oktoober 1996)
Väino Kull (oktoober 1996 - oktoober 1999)
Peeter Tulviste (oktoober 1999 - november 2001)
Olev Raju (aprill 2007 - oktoober 2009)
Mihhail Lotman (30. juuni 2011 - 29. oktoober 2013)
Aadu Must (november 2001 - aprill 2007, oktoober 2009 - aprill 2011, 31. oktoober 2013 - 30. märts 2015)
Vladimir Šokman (14. aprill - 11. mai 2011, 16. aprill 2015 - ...)