In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Tervishoid


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid


Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Koolitervishoid

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Koolitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist edendavat eluviisi ning oskusi, saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja koolitervishoiu võrgustikuga (koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010).

Koolitervishoidu puudutavad õigusaktid:

1. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 54 Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

2. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 55 Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused

3. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 56Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 01.09.2010 - Riigi Teataja

 

Koolitervishoiu tegevusjuhendid:

1. Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend

2. Koolitervishoiuteenuse osutamisega seotud täiendavad tegevusjuhendid ja materjalid

 

Tartu linnas osutavad koolitervishoiu teenust:

  • Tartu Koolitervishoiu OÜ
    Tartu Emajõe Kool, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Descartes´i Kool, Tartu Forseliuse Kool, Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Karlova Kool, Tartu Kesklinna Kool, Tartu Kivilinna Kool, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Tartu Hansa Kool, Tartu Kroonuaia Kool, Tartu Variku Kool, Tartu Maarja Kool,
    Tartu Mart Reiniku Kool, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Erakool, Tartu Raatuse Kool, Tartu Aleksander Puškini Kool, Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Veeriku Kool, Tartu Katoliku Hariduskeskus, Tartu Waldorfgümnaasium

  • OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus:
    Tartu Kutsehariduskeskus, Kristlik Kool, Tartu Hiie Kool, Tartu Kunstikool, Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool                                                                                                                                                                        

    Tabelid uuendame septembri lõpus, kui oleme saanud koolitervishoiu teenuse osutajatelt täpsustatud andmed.