In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Transport ja liiklus


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tasuta sõidu õigus linnaliinibussides

Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol on täiendav tasuta sõidu õigus isikutel, kelle elukohana Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn (v.a kommertsliinidel):

 • 65- aastastel ja vanematel isikutel (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi alusel Raekoja infokeskuse I korruselt);
 • raske puudega isikutel, kellel on liikumis- ja/või nägemisfunktsiooni puudulikkus (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi ja puude otsuse alusel Raekoja infokeskust);
 • perekondadel, kus on 4 või enam kuni 19 aasta vanust last (bussikaardi saab lapsevanema isikut tõendava dokumendi alusel linnamajanduse osakonnast, Raekoja plats 3, ruum 210);
 • hoolekandeasutuses viibivatel lastel (tasuta sõidu õigus määratakse linnamajanduse osakonnas, Raekoja plats 3, ruum 210);
 • puudega lapse või sügava puudega isiku saatjal (eraldi kaarti ei väljastata, väljastatavale bussikaardile läheb kirja +1).

Alus: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määrus nr 85 "Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem"


EV ühistranspordiseaduse kohaselt on tasuta sõidu õigus riigisisesel liiniveol (k.a kommertsliinidel):

 • eelkooliealistel lastel;
 • puuetega lastel;
 • sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel;
 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;
 • nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

 • Sõidupiletite hinnad Tartu ühistranspordis.