In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Välissuhted


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu osalemine rahvusvahelistes projektides 1999 - 2001

Koostanud Piret Arusaar
Välissuhete teenistus
Tel: 361 105
E-mail: Piret.Arusaar@raad.tartu.ee


1999. a. lõppenud ( k.a. rahalised ülekanded)
 • DEMCON – Demilitarisation and Conversation of Former Military Areas (Uued võimalused endiste sõjaväeterritooriumite kasutamisel)
 • BOD – Business Opportunities Development ( Rahvusvaheliste ärivõimaluste edendamine)
 • MANAGIS – Management and Multi-purpose Engagement of Geographic Information Systems in City Administration, Planning and Development (Geo-infosüsteemide erinevad kasutusvõimalused linna administreerimisel, planeerimisel ja arendamisel)
 • REUNIÖN – Regionernas Europa Genom Närhet I Östersjöregionen (Euroopa piirialane koostöö Ida-Euroopaga)
 • PSLK - Põhjamaade Sõpruslinnade Kokkutulek
2000. a. lõppenud
 • INNOSTEP - Extension of Business Development and Innovation Support Services in Tartu (Estonia) via the Experience of Tampere (Finland) - 'Tugisüsteemi ja äriteenuste arendamine Tampere eeskujul Tartu innovaatilise ettevõtluse jaoks'
 • Nõlvaku Day Care Centre for Youth and Senior - 'Nõlvaku päevakeskus noortele ja vanuritelek'
 • Läänemere Linnade Liidu eurokoordinaatorite seminar Tartus
 • "SAIL – Project"– Spreading Awareness to foster Implementation of Local Agenda 21 around the Baltic Sea (Teadlikkuse süvendamine Kohalike Agenda 21 elluviimise edendamiseks Läänemeremaades)
2001. a. lõppenud
 • SUPERB - Sustainable Urban Patterns around the Baltic Sea (Säästliku arengustrateegiaga linnade näited Läänemere ääres)
 • Jäätmekäitlusprojekt Tartu - Uppsala
 • Kriminaalpreventsiooni alane projekt
 • SMEDM - Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtluse arendamise mudel kohalikus omavalitsuses
 • ATRAKTIIVNE VEEBIMUUSEUM
 • EMAJÕE JÕERIIGI ruumilise arengu koridor - I etapp
 • BOD II / GAIN - Rahvusvaheliste ärivõimaluste arendamine II
Kestvad projektid
 • Tartu RIS - Tartu regionaalne innovatsioonistrateegia
 • TARTU HANSAPÄEVAD
 • BOD II –GAIN FINLAND – ‘Lõuna- ja Kagu-Eesti ning Edela Soome väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete tegevusvõimaluste arendamine rahvusvahelisel turul’.
 • FinEst MetNet – ‘Metalli-masinatööstuse sektori koostöövõrgustiku arendamine’.
Tartu linna säästlik areng
 • TARTU AGENDA 21