In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Konkursid


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Keskkonnasõber

Alates 2000. aastast selgitab Tartu Linnavalitsus igal aastal välja parimad keskkonnanõudeid täitvad ettevõtted, kes  vääriks tiitlit "Keskkonnasõber". Tunnustuse vääriliseks võib saada ükskõik milline ettevõte või asutus, kelle põhitegevusala ei ole keskkonnakaitse. Lisaks sellele peab osaleja täitma keskkonna-, tervise- ja töökaitsealaseid nõudeid ning omama kõiki seadusega nõutud lube.

Parimate selgitamisel arvestatakse kõiki olulisi keskkonnaalaseid aspekte, nagu keskkonnakaitse, tuleohutusnõuete järgimine ja päästealane valmisolek ohuolukordades, töötajatele tervisliku ja turvalise töökeskkonna loomine ning tööohutusnõuete täitmine.

Otsuse tegemisel osalevad kõik keskkonnaprobleemidega tegelevad asutused Tartus: keskkonnainspektsiooni Tartumaa osakond, Tartumaa keskkonnateenistus, Tartu tervisekaitsetalitus, Tartumaa päästeteenistus, Tartumaa tööinspektsiooni, linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus ning linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arenguteenistus.

Tutvu konkursi tingimustega.

  • 2005. aasta kõige keskkonnasõbralikemateks ettevõteteks tunnistati kuni 49 töötajaga asutuste ja ettevõtete hulgas Kommest Autokeskused OÜ Tartu Keskus ning 50 ja enama töötajaga asutuste ja ettevõtete hulgas AS Tartu Veevärk. Tunnustuskiri rohelise elukeskkonna loomise eest anti ASle Tartu Puukool.

  • 2004. aasta kõige keskkonnasõbralikemateks ettevõteteks tunnistati kuni 49 töötajaga asutuste ja ettevõtete hulgas AS Epler & Lorenz ning 50 ja enama töötajaga asutuste ja ettevõtete hulgas SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Tunnustuse pälvisid veel Tartu Kivilinna gümnaasium õpilaste keskkonnateadvuse arendamise eest ja Tartu Väikelastekodu Käopesa keskkonnasäästliku majandamisviisi eest.

  • 2003. aasta kõige keskkonnasõbralikemateks ettevõteteks tunnistati kuni 99 töötajaga ettevõtete hulgas ASi K&H ja üle 100 töötajaga ettevõtete hulgas ASi Rain. Lisaks andis linnavalitsus tunnustuskirja keskkonnasäästliku tootmisprotsessi korraldamise eest AS-le Triip, keskkonnasäästliku jäätmekäitluse korraldamise eest büroohoones sihtasutusele Tartu Teaduspark ja kampaania "Istuta oma puu" toetamise eest AS-le Kommest Auto.

  • 2002. aasta kõige keskkonnasõbralikemateks ettevõteteks tunnistati kuni 9 töötajaga ettevõtete hulgas OÜ Sulaman kauplus Nõlva, 10-99 töötajaga ettevõtete hulgas ASi Esma Auto Tartu esindus ja üle 100 töötajaga ettevõtete hulgas Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum. Eraldi märgiti ära töökeskkonda puudutavate õigusaktide eeskujuliku järgimise eest Priimus Eesti AS; jäätmete kogumissüsteemi arendamise eest Estre AS; keskkonnajuhtimise standardi ISO 14001:19966 rakendamise eest AS Kroonpress; taaskasutatavate jäätmete kogumissüsteemi rakendamise eest Aardla Hulgi AS.

  • 2001. aasta kõige keskkonnasõbralikemateks ettevõteteks tunnistati kuni 9 töötajaga ettevõtete hulgas AS Asko Foto, 10-99 töötajaga ettevõtete hulgas ASi Alvistra Kivilinna tankla ja üle 100 töötajaga ettevõtete hulgas AS Pere Leib. Eraldi märgiti ära tuleohutusnõuete eeskujuliku täitjana ASi Alvistra Kivilinna tanklat ning korrektse keskkonnaaruandluse esitaja ja hea keskkonnakaitsealase töö tegijana ASi Tartu Puukool.

  • 2000. aastal tunnistati kõige keskkonnasõbralikemateks ettevõteteks AS Tartu Veevärk, SA Tartu Ülikooli Kiinikum ja AV-TRISTAR.