In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Transport ja liiklus


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Projekt "Light in the City"

Hinnanguliselt üks kolmandik kogu Euroopa linnade välisvalgustusest on vähemalt 20 aastat vana. EL-i direktiiv nõuab et elektrit tarbivad tooted peavad olema tulevikus enam keskkonnasõbralikud, mis omakorda sunnib omavalitsusi ja linnu muutma oma senist valgustuse strateegiat ning otsima säästlikke lahendusi välisvalgustuse arendamisel.
Peaaegu 50% kohalike omavalitsuste kulutustest elektrienergiale tulenevad kulutustest avalikule valgustusele. Tänaste tehnoloogiliste arengute juures saavutame suurima energiasäästu, kui vahetame olemasolevad elavhõbeda ja kõrgsurve-naatriumlambid  energiatõhusamate tänavavalgustuse lahenduste vastu – LED tehnoloogia ja nutikad juhtimissüsteemid. Selliselt välisvalgustust arendades saavutame kokkuhoidu lisaks elektrienergiale ka hoolduskuludelt.

Projektis osaleb kokku 4 partnerlinna: lisaks Tartule ka Jyväskylä (juhtpartner, Soome), Eskilstuna (Rootsi) ja Hasselt (Belgia). Juhtpartneri - Jyväskylä linna kogemustele tuginedes soovitakse projekti käigus leida lahendusi välisvalgustuse arendamiseks teistes partnerlinnades. Projekti kohta leiab rohkem teavet projekti kodulehelt http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/english/projects/lic

Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu poolt finantseeritava programmi “Europe for Citizens” (http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm) rahalisel toel ning koostöös rahvusvahelise assotsiatsiooniga LUCI - Lighting Urban Community International (http://www.luciassociation.org/).

Projektil on kolm peamist eesmärki:

1. Julgustada linnade otsustajaid panema erilist rõhku välisvalgustuse energiatõhususele, ohutusele ja esteetikale.
2. Anda valgustuse osas professionaalseid ideid.
3. Tõsta kodanike teadlikkust välisvalgustuse keskkonna-ja disaini aspektidest ning kaasata  kodanikke avaliku valgustuse projektide väljatöötamisel.

Projekti eesmärkide saavutamiseks korraldatakse igas partnerlinnas 2-päevane üritus - Light in the City, mis toob kokku linnavalgustuse disainerid, partnerite ja huvirühmade esindajad, linnaplaneerimise- ja kommunaalmajanduse spetsialistid, kohalikud elanikud jt. Ürituse raames korraldatakse seminar, töötoad ja Guerrilla lightning üritus. Viimase kohta leiab lisateavet järgmisel aadressil http://guerrillalighting.net/

Tartus 7-9. mail 2014. a. toimuva Light in the City ürituse ajakava leiab siit.

Täpsemat teavet Light in the City projekti ja Tartus toimuvate ürituste kohta saab linnamajanduse osakonna projektijuhilt Jaanus Tammelt, e-post Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee ning Facebookist https://www.facebook.com/citylighttartu.