In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Keskkonnainfo » Korraldatud olmejä...


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Korraldatud olmejäätmevedu

Tartu Linnavalitsuse pressiteade 7.06.2016

Jäätmeveo piirkonnad

Tartu linn jaguneb neljaks jäätmeveopiirkonnaks:

1) piirkond 1 - Tähtvere, Veeriku, Supilinna, Vaksali, Kesklinna ja Karlova linnaosad;
2) piirkond 2 - Maarjamõisa, Tammelinna,  Ränilinna, Variku, Ropka ja Ropka tööstuse linnaosad;
3) piirkond 3 - Annelinna linnaosa II osa ja Ihaste linnaosa. ;
4) piirkond 4 – Raadi-Kruusamäe,  Ülejõe,  Jaamamõisa linnaosa ja Annelinna I osa.

Aadressipõhiselt saab jäätmeveo piirkondadega tutvuda Tartu linna kaardiserveris
(jäätmete kogumise punktid -> jäätmeveo veopiirkonnad).

 

Korraldatud jäätmeveo konkursid


Jäätmevedajate leidmiseks on linn korraldanud avalikud konkursid. Alates 01. juunist 2016.a veavad Tartus segaolmejäätmeid:


1. piirkond    OÜ Ekovir
2. piirkond    AS Eesti Keskkonnateenused
3. piirkond    AS Ragn-Sells
4. piirkond    AS Eesti Keskkonnateenused

Kontaktid:
AS Eesti Keskkonnateenused - Tähe 108, tel. 738 6700, 1919;
AS Ragn-Sells - Sepa 26,  tel. 15 155;
OÜ Ekovir - Ropka tee 27, tel. 733 3660.

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid

Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist ja haisu teket, kuid mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul. Kümne ja enama korteriga elamu segaolmejäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada vähemal kord kahe nädala jooksul.

Paber ja kartong
Elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 5 ja enam korterit ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus vanapaberit tekib üle 25 kg nädalas, peab olema vanapaberi kogumiseks eraldi kogumismahuti. Muul juhul tuleb vanapaber koguda liigiti ning viia jäätmejaama või selleks ettenähtud kogumispunkti või paigutada eraldi kogumismahuti ning anda üle asjakohast jäätmeluba omavale isikule.

Vanapaberi kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, 5 ja enama korteriga elamu puhul mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul.

Biojäätmed
Elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 10 ja enam korterit, ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus biojäätmeid tekib üle 80 liitri nädalas, peab olema biojäätmete kogumiseks eraldi kogumismahuti. Muul juhul tuleb biojäätmeid võimalusel koguda liigiti ning kompostida nõuetele vastavalt samal kinnistul või anda üle asjakohast jäätmeluba omavale isikule. Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid võib viia jäätmejaama. Jaemüügikohas, toitlustusasutuses ja toiduainetetööstuses tekkivad biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb koguda liigiti ning anda üle asjakohast jäätmeluba omavale isikule.

Biojäätmete kogumismahutisse võib panna tahkeid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid. Biojäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt või biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Biojäätmete kogumismahutisse ei tohi panna vedelaid ja kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Biojäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada üks kord nädalas.


NB! Pakendijäätmete vedu ei kuulu korraldatud olmejäätmeveo alla.

Pakendijäätmete vedamist saab jätkata siiani sellega tegelenud ettevõte, Tartu 1. jäätmeveopiirkonnas näiteks Ragn-Sells AS.