In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Keskkonnainfo


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Uudised

 • Vanadest jõulukuuskedest tehakse Tartus tuleskulptuure
 • Neljapäeval, 3. novembril kell 9:00 – 13:00 Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaam suletud
 • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2030 avalik arutelu
 • Jaama tänava jäätmejaamas ei võeta ajutiselt vastu autorehve  
 • Korteriühistute jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahutite paigaldamise toetuse taotluste vastuvõtt 2016. aastaks on lõppenud
 • Изменения в системе вывоза отходов в Тарту
 • Muutus "Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord"
 • Muudatused Tartu jäätmeveosüsteemis
 • Rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahutite paigaldamise toetus korteriühistutele 2016
 • Vanadest jõulukuuskedest tehakse taas tuleskulptuure
 • Jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetus korteriühistutele 2015
 • Kolatakso teenus Tartus lõpetas
 • Esimesel nelipühal 08. juunil on Tartu jäätmejaamad suletud
 • Jaama 72c jäätmejaam ei võta ajutiselt vastu vanu autorehve
 • Jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetus korteriühistutele 2014
 • Jäätmeveo ainuõiguse pikendamine Tartu linna 1. ja 3. jäätmeveopiirkonnas
 • Tartlaste poolt saadetud jäätmenipid
 • Jõulukuuskede äraandmine
 • Muudatustest Tartu keskkonnajaamades
 • Linn võtab vastu taotlusi keskkonnateemaliste väikeprojektide toetamiseks
 • Korraldatud jäätmeveo konkursi tulemusel sai olmejäätmete ja vanapaberi äraveo ainuõiguse neljaks aastaks AS Veolia Keskkonnateenused
 • Ökotugitegevused - üheskoos parema keskkonna eest
 • Tartu linna transpordi arengukava strateegilise keskkonnamõju aruanne
 • Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond korraldab hanke "Kaitsealuste taimeliikide inventuur Tartu idapoolse ümbersõidutee eelprojekti jaoks”.
 • TARTU PÕHJAPOOLSE ÜMBERSÕIDU EELPROJEKTIGA KAVANDATAVATE TEGEVUSTE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMMI AVALIK VÄLJAPANEK, AVALIK ARUTELU JA PROJEKTIALA TUTVUSTUS.  KMH algatamise teade asub siin. Programm asub siin.
 • Prügiteemaline infovoldik (pdf)
 • Ihaste tee kergliiklustee ehituse projekti keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja arutelu. Aruandega saab tutvuda siin.
 • Keskkonnamõju hindamise programm: T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 182,6-194,2 km (Tartu ümbersõidu) ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Tartu-Elva teelõigu rekonstrueerimine
 • Tartu Vallavalitsus algatas Raadi järves ja Jaamamõisa oja valgalal reostuse saneerimiskava ning Raadi järve ja Jaamamõisa oja valgalal reostuse saneerimiskava ning Raadi järve ja Jaamamõisa oja valgaladel pinnavee ärajuhtimise eelprojekti keskkonnamõjude hindamise. 21.12.2006
 • Keskkonnamõju hindamise teade. 20.12.2006
 • Tartu Linnavalitsus teatab, et on valminud Tartu Ülikooli uue keemiahoone keskkonnamõju hindamise aruanne