In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Betooni tn raudteeülesõidukoha keskkonnamõjude hindamise aruanne

Tartu Linnavalitsus teatab Betooni tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust, avaliku arutelu toimumisest ja eelprojekti tutvustusest.

Keskkonnamõju hindamine on algatatud Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 1367 20.11.2007

Keskkonnamõju hindamise programm on heaks kiidetud Tartumaa Keskkonnateenistuse poolt kirjaga nr 41-11-3/07/60360-2, 22.01.2008

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on ohutuse suurendamine raudteeülesõidukohal, liiklusummikute ja negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine ning raudtee läbilaskevõime suurendamine, samuti efektiivse ja jätkusuutliku transpordisüsteemi arendamine.

Projekteerija on konsortsium Teede Tehnokeskuse AS ja AAS “Transmost” (kontaktisik Rein Kaseleht, e-post rein.kaseleht@tehnokeskus.ee).

Arendaja on Tartu Linnavalitsus, aadress Raekoja plats 3, 51003 Tartu, kontaktisik Mart Sootla (tel 736 1288, e-post mart.sootla@raad.tartu.ee).

Otsustaja on Tartu Linnavalitsus, aadress Raekoja plats 3, 51003 Tartu, kontaktisik Mati Raamat (tel 736 1271, e-post mart.sootla@raad.tartu.ee).

730 0310, faks 730 0315, e-mail kobras@kobras.ee, eksperdid Urmas Uri (litsents KMH0046), Anne Rooma (litsents KMH0047) ja Kadi Kukk (litsents KMH0126). Keskkonnamõju hindamise kontaktisikud on Tuuli Põld (tel 7 300 310, e-post tuuli@kobras.ee) ja Noeela Kulm (tel 7 300 310, e-post noeela@kobras.ee).

Keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda Tartu Linnavalitsuses, Tartu linna koduleheküljel www.tartu.ee ja projekti kodulehel http://www.teed.ee/tartu-rdt/index.htm.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek kestab 19.10.2009 – 02.11.2009. Avaliku väljapaneku ajal saab keskkonnamõju hindamise aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Tartu Linnavalitsuses tööpäeviti kell 8.00-17.00, aadress Raekoja plats 3, 51003 Tartu, e-postiga lmo@raad.tartu.ee, e-posti aadressil otse keskkonnamõju hindamise eksperdile kobras@kobras.ee või projekteerijale rein.kaseleht@tehnokeskus.ee.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu ja eelprojekti tutvustus toimub 04.11.2009 kell 15.00 Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna saalis (Raekoja plats 12).