In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Sotsiaalabi » Projektid ja tegevustoetused


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi


Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


PETHA

 

PETHA projekt - psüühilise erivajadusega inimeste töövõime hindamise ja arendamise kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine Lõuna-Eestis

Projekti algus- ja lõppkuupäev: 01/11/2009 - 28/02/2012
Projekt rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ raames.
Projekt nr. 1.3.0102.10-0246
e-mail: petha.projekt [at] gmail.com

Projekti üldeesmärk psüühilise erivajadusega inimeste tööhõive kasv läbi kompleksse tööhõive hindamise ja arendamise kontseptsiooni väljatöötamise ning rakendamise Tartu linnas ja Haaslava vallas kokku 70 sihtgrupi liikme seas.
Projekti käigus toimub psüühilise erivajadusega isikute töövõime hindamise ja arendamise kontseptsiooni väljatöötamine läbi Hollandi ja Soome mudeliga tutvumise ja nende kohandamise Eesti tingimustele. Seejärel rakendatakse väljatöötatud kontseptsiooni pilootgruppi liikmete seas (kokku 20 inimest). Järgmiseks projekti faasiks on kontseptsiooni täiendamine ning elluviimine selle rakendamise kaudu Tartu linnas ja Haaslava vallas täiendavalt 50 sihtgrupi liikme seas.
Projektis osalejate töölerakendumist toetakse erinevate meetodite abil, millega tagatakse sihtgrupi nõustamine nii tööle asumisel kui ka peale tööle rakendumist.
Projekti raames väljatöötatud kontseptsioonide ning nende rakendamise peamiste tulemuste tutvustamiseks ja levitamiseks viiakse projekti lõppfaasis läbi konverents valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele.
Käesolev projekt on suunatud erinevate sektorite koostöö arendamisele psüühilise erivajadusega isikutele suunatud teenuste paremaks korraldamiseks kohalikul tasandil. Selleks korraldatakse avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide vahelisi ümarlaudu ning projekti raames väljatöötatud kontseptsiooni planeeritakse integreerida riiklikesse tööturumeetmetesse.

Lisainfo projektijuhilt Jevgeni Bugakin tel. 7 361 509, eugene.bugakin[ät]gmail.com.