In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Täiskasvanute haridus

Iseenda ja kaaslaste paremaks mõistmiseks vajame pidevalt enesetäiendamist. Aktiivne osalemine täiskasvanuhariduses on tänapäeva ühiskonnas muutunud oluliseks osaks.

Täiskasvanute õppimist reguleerib Täiskasvanute koolituse seadus.

Õppimisvõimalused täiskasvanud õppijatele:


Tule kooli tagasi, mine eluga edasi!

  • projekt „Teisel Ringil Targaks Tartumaal“

ESF ja HTM toetusel Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis ettevalmistuskursused õpingute jätkamiseks ja lõpetamiseks gümnaasiumis. Algus 25.01.2017.

Pakume ettevalmistust matemaatikas, vene keeles, saksa keeles, inglise keeles, keemias, füüsikas, eesti keeles (õigekiri) ja eesti keeles võõrkeelena ning arvutiõpetuses.
Kursused toimuvad kahel õhtul nädalas ja on osalejatele tasuta.
Täpsem info ja registreerimine Tartu TG kodulehel  www.ag.tartu.ee


  •  projekt "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis"

Tartu Rahvaülikoolis, mida viiakse ellu ESF ja HTM toetusel. Algus Tartus  märtsis 2017.

Kursustele on oodatud inimesed, kes soovivad taasalustada õpinguid pikema pausi järel. Kursused on osalejatele tasuta.
Täpsem info Tartu Rahvaülikooli kodulehel: www.rahvaylikool.ee