In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Hariduse Tugiteenuste Keskus

Tähe 56, Tartu
Tel 7461 000
e-post: htk@tartu.ee
Juhataja vastuvõtuajad teisipäeviti 9:00-12:00 ja neljapäeviti kell 15:00-18-00
www


Hariduse Tugiteenuste Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, nende vanematele ning laste ja noortega tegelevatele spetsialisidele.

Keskusel on neli allkeskust:

 • tugikeskus
 • karjäärikeskus asub Kompanii 10, tel 7461 230
 • kompetentsikeskus
 • rehabilitatsioonikeskus

Keskuse tegevuse eesmärkideks on:

 • noorte arengu toetamine;
 • erinevate teavitamis- ja nõustamisteenuste ühest asutusest kättesaadavuse tagamine;
 • noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine;
 • põhihariduseta või tööalase kvalifikatsioonita noorte arvu vähendamine;
 • vanemate ja perekondade toetamine laste ja noorte kasvatamisel;
 • spetsialistide toetamine laste ja noorte õpetamisel ja kasvatamisel;
 • vanematele ja spetsialistidele võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks;
 • laste ja nende vanemate teadlikkuse tõstmine karjääri ja toimetulekut puudutavate otsuste tegemisel;
 • muukeelsete noorte toetamine Eesti haridussüsteemiga kohanemisel;
 • lastele ja noortele rehabilitatsiooniteenuse pakkumine;
 • lepingu või hinnakirja alusel tasuliste või projektipõhiste teenuste pakkumine.

Põhimäärus

Arengukava