In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolieelsed lasteasutused


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Munitsipaallapsehoid

on Tartu koolieelse munitsipaallasteaia pakutav lapsehoiuteenus.

Lapsehoiuteenuse kasutamise aeg

Vanem saab lapsehoiuteenust kasutada lasteaia lahtiolekuaegadel ainult täisajalise teenusena lepingus kokkulepitud ajavahemikul.
Iga vanemaga sõlmitakse leping, kus lepitakse kokku lapse lapsehoiuteenuse kasutamise aeg.

Lapsehoiuteenust kasutavate laste päevakava

Lapse päev lastehoius on planeeritud päevakava alusel, vanemad võiksid lapse toomisel ja viimisel sellega arvestada.
Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).
Igale lapsele pakutakse kord nädalas liikumis- ja muusikategevusi, mille viib läbi lasteaia liikumis- või muusikaõpetaja.
Laste päevakavasse on planeeritud igapäevane mänguaeg ja õues viibimise aeg ja lõunane puhkeaeg.
Tegeletakse eelkõige laste sotsiaalsete pädevuste (eneseteenindamise ja mänguoskuste) kujundamisega.
Lastehoiu töö on planeeritud õppeaastati. Õppeaasta kestab ühe aasta 01. septembrist järgmise õppeaasta 31. augustini.

Lapsehoidjad

Lastega tegelevad selleks spetsiaalse ettevalmistuse saanud kutsetunnistust omavad lapsehoidjad.
Lapsehoiuteenuse kvaliteedi tagamise nimel tegutseb lasteaia direktor.


Lapsehoiuteenuse eest makstavad tasud

Vanemal tuleb maksta tasu lapsehoiuteenuse kasutamise eest. Tasu suurus on 2016. aastal 64,50 eurot kuus.
Kuutasu tuleb maksta täisulatuses sõltumata lapsehoiuteenuse kasutamise tegelikust ajast. Lapsehoiuteenuse eest makstav tasu on koolituskulu, mida saab maha arvata maksustatavast tulust tuludeklaratsiooni esitamisel.

Vanemal tuleb tasuda ka lapse toitlustamise eest. Ühe päeva toitlustamise hind on 1,60 eurot (sh hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).
Toitlustamise eest makstakse tegelike toidukordade arvu järgi, eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest. Lapse puudumisest tuleb teenuse osutajat teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15:00ks kas telefoni teel või e-kirjaga. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva eest täishind.

Mitmepäevase puudumise korral tuleb vanemal teavitada lapse lastehoidu toomisest eelmisel päeval.

Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel toidukorral. Kui vanem soovib, võib ta loobuda ühest või mitmest toidukorrast (nt hommikusöögist) kirjaliku avalduse alusel, mis on esitatud vähemalt nädal aega enne muudatust.

Lapsehoiuteenuse tasu maksab vanem jooksva kuu eest ja toidukulu järgmisel kuul eelneva kuu tegelike toidukordade alusel.

Arve esitatakse vanemale 15. kuupäevaks ja see tuleb tasuda 20. kuupäevaks.

Puhtad käterätikud ja voodipesu on tagatud lastehoiu poolt. Vajalikud mähkmed tuleb tuua vanemal.

Lapsehoiuteenuse kasutamise leping
docx, doc, odt

Lapsehoiuteenust osutavad

Tartu Lasteaed Lotte , Lotte lastehoid (Jaama 123);
Tartu Lasteaed Midrimaa, Midrimaa lastehoid (Ülikooli 1);
Tartu Lasteaed Meelespea, Meelespea lastehoid (Ilmatsalu 3a);
Tartu Lasteaed Rukkilill, Rukkilille lastehoid (Vasara 50);
Tartu Lasteaed Karoliine Karoliine lastehoid (Tähe 4).


2016. a suveperioodil on avatud kõik viis munitsipaallastehoidu.