In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolid


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Ühised katsed gümnaasiumisse astujale

Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad  ühised sisseastumiskatsed.

Koolid avaldavad gümnaasiumisse vastuvõtukorra oma kodulehel 15.01.2016.

Gümnaasiumitesse kandideerijad  saavad katsetele registreeruda 15. veebruarist kuni 15. märtsini 2016 ühtses elektroonilises infosüsteemis. Vastavad link on ühiskatsetes osalevate koolide kodulehtedel.
Gümnaasiumite sisseastumiskatsetest  on võimalus taotleda vabastust  õpilastel, kes on osalenud loetletud üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus (täpse loetelu leiad gümnaasiumisse vastuvõtukorrast).

Ühised sisseastumiskatsed toimuvad gümnasistidele 21. märtsil 2016 kell 12:00.
Testid sooritab õpilane koolis, mille süsteem talle määrab ja testide sooritamise koht ei sõltu õpilase koolieelistustest. Testide sooritajal on vajalik kaasa võtta isikut tõendav pildiga dokument ja kirjutusvahend. Sisseastuja laual on neli testi (eesti keel, matemaatika, inglise keel, loodusained). Õpilane sooritab need testid, mida arvestab kool, kuhu õpilane soovib astuda kas siis 1., 2., 3. või 4. eelistusena. Testide sooritamiseks on aega kolm tundi sõltumata sellest, mitme aine testid õpilane lahendab.

Koolid arvestavad erinevates õppesuundades erinevaid teste erineva kaaluga.

Hugo Treffneri Gümnaasium arvestab eest keelt ja matemaatikat ning loodussuunas ka loodusaineid;
Miina Härma Gümnaasium arvestab eesti keelt, matemaatikat ja inglise keelt;
Tartu Jaan Poska Gümnaasium arvestab eesti keelt, matemaatikat ja loodusaineid;
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium arvestab eesti keelt, matemaatikat ja inglise keelt;
Tartu Tamme Gümnaasium arvestab eesti keelt, matemaatikat ning looduse, meditsiini, tehnoloogia ja  infotehnoloogia õppesuundades ka loodusaineid.

Testide tulemused ja vestluste aeg teatatakse õpilastele 01.04.2016.
Vestluse aeg sõltub kandidaadi koolieelistusest:
1. eelistuse koolis 04. - 08.04.2016
2. eelistuse koolis 11. - 15.04.2016
3. ja 4. eelistuse koolis 18. - 22.04.2016
Vestlusele tuleb õpilasel kaasa võtta pildiga dokument ja koopia klassitunnistusest või väljavõte õpinguraamatust.
Õpilaskandidaatide nimekirja avaldavad koolid 29.04.2016.
Õpilane teatab oma otsuse õpingute alustamise kohta, st tagastab kinnituskirja hiljemalt 05.05.2016.Tartu Annelinna Gümnaasiumis
toimuvad sisseastumiskatsed ja vestlused 21.03.2016. Vajalik eelregistreerimine 15.02. - 15.03.2016 kodulehel www.tag.ee või kooli kantseleis.

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis toimub uute õpilaste vastuvõtt 22.-30.08.2016.