In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Lapsehoiuteenus


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Lapsehoiuteenus

Tartu Linnavolikogu 27. juuni 2014. a määrusega nr 26 on kinnitatud Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord.

Toetust saab taotleda lapsele, kelle enda ja ühe vanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

Toetust makstakse lapsehoiuteenuse osutajale, kellel on  maavalitsusest väljastatud tegevusluba. Tegevusloa taotlemisjuhised leiad siit!

Tartu Linnavalitsus kinnitas 27.02.2016 a määrusega nr 6 lapsehoiuteenuse toetuse suuruseks 2016. aastal ühe lapse kohta lapsehoiuteenuse osutamisel 40 tundi nädalas:

  • kuni kolmeaastase lapse hoidmisel on kuumäär 162 €, päevamäär on 7,71 € ja tunnimäär 0,96 €;
  • kolme- kuni seitsmeaastase lapse hoidmisel on kuumäär 155 €, päevamäär 7,38 € ja tunnimäär 0,92 €.

Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamisel otsustatakse lapsehoiuteenuse osutaja esitatud andmete alusel, kas lapsehoiuteenuse toetus lapse kohta eraldatakse kuu-, päeva- või tunnimäära alusel.

Lapsehoiuteenuse osutajale eraldatakse täiendav toetus lapse kohta kuus, mis on 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui:
1) täisajalise (40 tundi nädalas) lapsehoiuteenuse eest maksab vanem lapsehoiuteenuse osutajale tasu, mis ei ületa Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa;
2) lapsehoiuteenuse osutaja korraldab lapsehoiuteenuse raames last arendavaid tegevusi, sealhulgas muusika- ja liikumistegevusi vähemalt kaks astronoomilist tundi igal nädalal lapse kohta.

Munitsipaallapsehoiuteenuse kasutamise lepingu  leiad siit

Vt lisaks: