In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Teadus- ja arendusasutused

Tartu teadlaste kõrgetasemeline teadustöö, osalemine rahvusvahelistes teadusprogrammides ja aktiivne välissuhtlus on teinud Tartu rahvusvaheliselt tuntud teaduslinnaks. Teadustegevus on valdavalt koondunud kõrgkoolidesse (Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž), kus viljeletakse alus- ja rakendusteadusi ning antakse teaduspõhist kraadiharidust. Ajalooliselt ongi enamus Tartu teadusasutustest välja kasvanud 1632. aastal asutatud Tartu Ülikoolist. Nii eraldus iseseisva ülikoolina 1951. aastal praegune Eesti Maaülikool.
Molekulaarse meditsiini ja biotehnoloogiaga tegelev Eesti Biokeskus asutati 1985. aastal kui ühismoodustis Tartu Ülikooli ja Teaduste Akadeemia struktuuridest. Eesti Biokeskuse ja Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi koostöösuhe on sümbiootiline - mõlemad asutused jagavad ruume ja teadusaparatuuri ning koolitavad koos üliõpilasi. Innustatuna edusammudest geeni- ja biotehnoloogia vallas asutasid 34 eraisikut 1999. aastal  Sihtasutuse Eesti Geenikeskus, mille eestvedamisel valmis Geenivaramu projekti esialgne visioon. 2001. aastal asutas vabariigi valitsus Sihtasutuse Eesti Geenivaramu. See pidi viie aasta jooksul looma miljoni inimese geeni- ja terviseandmetest andmebaasi eesmärgiga välja selgitada haigusi põhjustavaid ja mõjutavaid geene. 14. veebruaril 2007 andis vabariigi valitsus geenivaramu vastutava töötleja õigused seadusega üle Tartu Ülikoolile.

Tartu Ülikool kui edumeelsete mõtete levitaja ja innovatsioonitegevuse arendaja töötab koos ettevõtetega välja uusi tehnoloogiaid ning rakendab kõige innovatiivsemaid oskusi, toetab spin-off-firmade loomist ja arengut.
2001. aastal asutati Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, mis on partneriks ettevõtetele, kes soovivad rakendada ülikooli teadmisi.

Eesti Kirjandusmuuseum on riiklik teadusasutus, kus tegeldakse Eesti rahvuskultuuri baasuuringute ning rahvuskultuuri materjalide kogumise ja säilitamisega.

Teadus- ja teadmismahuka ettevõtluse tekkeks ja arenguks soodsa keskkonna loomisega tegeleb Sihtasutus Tartu Teaduspark.

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tugistruktuuridest paikneb Tartus osa Sihtasutusest Archimedes. 1. märtsil 2012 alustas tegevust riigi sihtasutus Eesti Teadusagentuur, mis loodi Eesti Teadusfondi baasil ning sellega liideti SA Archimedes teaduskoostöö keskus. Teadusagentuuri juriidiline aadress on Soola 8.

26. augustil 2005 avati Eesti Teaduste Akadeemia Tartu esindus Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi uues majas Nooruse 1, nüüd asub see Tartu Ülikooli raamatukogus W. Struve 1-185.

Statistika Tartu teadus- ja arendutegevuse kohta 2000-2010