In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolieelsed lasteasutused


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Lasteasutuses lapsevanem tasub

1. lapse toidukulu kolme söögikorra eest - hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode.
Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab direktor.

Toidukulu päevamaksumused sõime- ja aiarühmades on alljärgnevad: 

 • lasteaias Sipsik 1,40 €;
 • lasteaias Lotte liitrühmas 1,21 €, aiarühmas 1,50 €;
 • lasteaias Maarjamõisa 1,50 €;
 • lasteaias Tähtvere 1,28 € ja 1,41 €;
 • lasteaias Midrimaa 1,60 €;
 • lasteaias Rukkilill 1,41 €
 • lasteaias Triinu ja Taavi 1,35 € ja 1,60 €
 • lasteaias Sass 1,64 €
 • lasteaias Hellik 1,30 € ja 1,45 €
 • lasteaias Krõll 1,61 €;
 • lasteaias Kivike 1,48 € ja 1,61 €;
 • lasteaias Helika 1,41 € ja 1,53 €;
 • Kesklinna lastekeskuses 1,70 €;
 • lasteaias Annike 1,36 € ja 1,52 €;
 • lasteaias Ristikhein 1,28 €; 
 • lasteaias Meelespea 1,30 € ja 1,50 €;
 • lasteaias Piilupesa 1,34 €; 
 • lasteaias Tõruke 1,50 €;
 • lasteaias Naerumaa (Õpetaja tn majas 1,40 €; Tiigi tn majas 1,56 €)
 • lasteaias Sirel 1,35 €;
 • lasteaias Kelluke 1,28 € ja 1,48 €; alates 01.06.2016 vastavalt 1,40 € ja 1,60 €
 • lasteaias Poku 1,38 € ja 1,61 €;
 • lasteaias Kannike 1,35 € ja 1,50 €;
 • lasteaias Klaabu 1,41 €;
 • lasteaias Ploomike 1,40 €
 • lasteaias Nukitsamees 1,60 €;
 • lasteaias Pääsupesa 1,50 €;
 • lasteaias Karoliine 1,47 €;
 • lasteaias Mõmmik 1,39 € ja 1,53 €;
 • Maarja kooli juures tegutsevas lasteaiarühmas 1,15 €.

Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15:00ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.

Tartu linna majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik saada toitlustamise toetust.


2. lapsevanema poolt kaetav osa

Tartu Linna Volikogu 30.06.2016 määrusega nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" kehtestati alates 01.01.2017 uus põhimõte kohatasu määra leidmiseks (st 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse § 26 lg 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast) ning erisused kohatasu suuruses.

Seega kohatasu ühes kuus ühele lapsele on:
alates 01.01.2017   64,50 eurot (st 15% 430 eurost)
alates 01.01.2018  70,50 eurot (st 15% 470 eurost).

Kui pere kaks või enamat last kasutavad kohta munitsipaallasteaias või -hoius, siis pere teise lapse eest tasutakse kohatasu 50% ning kolmanda ja iga järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

Kui laps kasutab lasteasutuses kohta osakoormusega, siis on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus koormuse ja kohatasu korrutis (arvestades pere laste kohta ülaltoodud erisusi kohatasu suuruses).


3. basseini kasutamise kuutasu
Basseini omavates lasteasutustes toimub lapse osalemine ujumisõpetuses lapsevanema kirjaliku sooviavalduse alusel.
Kuutasu ujumisõpetuse läbiviimiseks on lasteaias Triinu ja Taavi ning lasteaias Pääsupesa 3.50 eurot.

4. Üldjuhul viivad huvitegevust lasteasutuses läbi mittetulundusühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad ning osalustasu määratakse nende poolt.  Kui huvitegevust viib läbi lasteasutus ise, siis osalustasu kehtestab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond oma korraldusega.