In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Asjaajamisjuhised Tartu Linnavalitsuses » Sotsiaalabi, to... » Laste...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Vajaduspõhine peretoetus

Alates 01.06.2013 on lastega perekondadel, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul.

2017. aastal  on esimese täiskasvanud pereliikme sissetulekupiiriks 394 eurot (2016. aastal 358 eurot), igale järgnevale vähemalt 14-aastasele liikmele 197 eurot (2016. aastal 179 eurot) ja alla 14-aastase pereliikme piir on 118,2 eurot (2016. aastal  107,4 eurot).

Kui perekonna sissetulek on alla eeltoodud piiri, makstakse ühe lapsega perekonnale 45 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 90 eurot kuus.

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks elukohajärgse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöötajale (pdf) (doc). 

Elukohajärgse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse aadressi ja telefoni numbrid leiad siit

Täiendav informatsioon
sotsiaaltööteenistuse sotsiaaltöö spetsialistidelt  - kontaktid leiad siit
või lastekaitseteenistuse lastekaitse spetsialistidelt - kontaktid leiad siit

Toetus makstakse välja taotlemisele järgneval kolmel kuul hiljemalt 20. kuupäevaks.

Täpsemalt vajaduspõhise peretoetuse kohta saab lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehelt

Vajaduspõhine peretoetus ja vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator.


Vajaduspõhise peretoetuse voldiku leiad siit