In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Sotsiaalabi » Asjaajamisjuhised Tartu Linnavalitsuses » Sotsiaalabi, toet...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi


Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Vältimatu sotsiaalabi osutamine Tartu linnas

Alus: Sotsiaalhoolekande seadus § 8, § 30 ja Tartu Linnavalitsuse 18. veebruari 2014. a määrus nr 27 "Vältimatu sotsiaalabi määramine"

Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi.

Vältimatu sotsiaalabiga tagatakse toit, riietus ja ajutine peavari piisavate elatusvahenditeta Tartu linna elanikule või Tartu linna halduspiirkonnas alevale ilma kindla elukohata isikule, välismaalasele või pagulasele.
Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

Vältimatu sotsiaalabi liigid:

  • Toiduabi  – esmaspäevast laupäevani 0,5 l suppi või 350 g muud sooja toitu, 100 g leiba või saia, magusat teed, 200 ml piima, pühapäevaks ja riiklikeks pühadeks antakse toidupakk. Perioodil 1. oktoober kuni 31. märts antakse täiendav kuivtoidupakk igaks päevaks.
  •  Riideabi - aastaajale vastavad pealisriided, pesu ja jalanõud.

Vältimatu sotsiaalabi taotlus (pdf) (doc)

Toidu- ja riideabi osutab E-L 11.00-13.00 EELK Tartu Pauluse Kogudus,
Riia 27, tel 738 4046, e-post: pauluse.supikook@eelk.ee

Toidu- ja riideabi taotlemine
Toidu- ja riideabi saamiseks tuleb taotlejal esitada avaldus sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöö spetsialistile (kontaktid leiad siit).
Elukohajärgse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse aadressi ja telefoni numbrid leiad siit.

Määramine
Vältimatu sotsiaalabi osutaja võib anda taotlejale ühekordset riideabi ja toiduabi kuni kolme ööpäeva vältel, kui tegemist on esmakordse pöördumisega. 
Toidu - ja riideabi määramise otsustavad Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna sotsiaaltööteenistuse sotsiaaltöötajad.

  • Ajutine peavari - ööbimisteenus, mis kindlustab inimesele minimaalsetele tingimustele vastava peavarju ja pesemisvõimaluse.

Teenust osutab Tartu linna asutus Varjupaik,
aadressil Lubja 7, tel 736 1520,
Varjupaiga sotsiaaltöötaja 7361 523;
e-post: varjupaik@raad.tartu.ee;

Ööbima lubatakse alates kella 17.00. Päevasel ajal on võimalik viibida päevakeskuses, kus pakutakse koduta jäänud inimestele sotsiaalnõustamist, hingehoiuteenust, vabade töökohtade ja ümberõppimisvõimaluste tutvustamist, töösarnastesse tegevustesse kaasamist.
Keskuses saab vaadata telerit, kuulata raadiot, valmistada teed või puljongit, kasutada tualetti, raseerida habet, lõigata juukseid, kasutada arvutit, on pesemis- ja pesupesemise võimalus.
Päevakeskus on avatud iga päev 8.00-17.00; tel 7361 523, e-post: varjupaik@raad.tartu.ee


Täiendav informatsioon
Inge Kool
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna
sotsiaaltööteenistuse juhataja
tel 736 1307; 58 66 77 10; e-post: Inge.Kool@raad.tartu.ee
vastuvõtuajad: E 15-18; K 8-10
Raekoja plats 3, ruum 110