Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Taasta vaikimisi seaded
Tartu Linnavalitsus

Toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteem

Toetuste info

SPORT

Spordi mobiilsusprojekti toetus 2017

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2017

Toetatavad tegevused:
(1) Spordi mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlase või võistkonna ning kuni 17-aastast (k.a) sportlast saatva ühe Tartu spordiklubi treeneri osalemist tiitlivõistlustel või muul tunnustatud ja kõrgetasemelisel rahvusvahelisel võistlusel või võistlusel, mis toimub sõpruslinnade koostöö raames.
(2) Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata klubidevahelistest sõprusturniiridest või võistlustest osavõttu, samuti võistluste külastamist pealtvaatajana. Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata esindusvõistkonna toetust saava võistkonna osalemist võistlusel.
Toetuse taotlemisel kirjeldada:
1) lähetatavate nimesid ja isikukoode ning iga sportlase või võistkonna viimase aasta sportlikke
tulemusi;
2) võistluste nime ja tähtsust;
3) transpordi ja majutuskulude suurust.
Spordivaldkonna toetused

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetus 2017

Taotluse esitamise tähtaeg: 22.12.2017

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise kasvatuse Liit ja Eesti Koolispordiliit
Spordivaldkonna toetused

Spordiprojekti aastaringne toetus 2017

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2017

Toetatavad tegevused:
(1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja
või spordialase tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist.
(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, samuti sündmust,
mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja turundamisele.
Info:
Spordivaldkonna toetused

Tartu linna meistrivõistluste toetus (aastaringne) 2017

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2017

Tartu linna meistrivõistluste raames toetatakse konkreetse spordiala Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist.
Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse spordialal, mida tunnustab EOK liikmeks olev spordialaliit või - föderatsioon ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
Tartu linna meistrivõistluste juhend tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne võistluste toimumist sporditeenistusele.
Spordivaldkonna toetused
 

NOORSOOTÖÖ

Noorsootöö projektitoetus 2017

Taotluse esitamise tähtaeg: 31.12.2017

Aastaringselt saab toetust taotleda kolmele projektiliigile.

 

  1. Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud). Taotleja saab olla ainult juriidiline isik. Ühele projektile võib saada toetust üks kord aastas. Kaasfinantseering peab olema vähemalt 25 %;
  2. Noorte mobiilsusprojektile. Taotlusele tuleb lisada osalejate nimekiri koos isikukoodidega. Toetatakse ainult Tartu linna elanike registrisse kantud 7-18-aastaseid (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastaseid) noori ja neid saatvaid noorsootöötajaid. Toetus on 30 eurot inimese kohta sõiduks Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsioon) ning 60 eurot inimese kohta sõiduks teistesse välisriikidesse. Taotluses peab kirjeldama, kuidas ja mis põhjustel on mobiilsusprojektis osalev noor valitud Tartu linna esindama;
  3. Noorte omaalgatusprojektile. Taotleda võib Tartu linna elanike registrisse kantud või Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiv 14-18-aastane (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastane) noor üks kord aastas. Taotluses peab kirjeldama, kuidas tekkis projekti idee ning kes toetavad taotlejat projekti teostamisel. Toetuse ülemmäär on 200 eurot ning eelarve ei tohi sisaldada töötasu.

Enne taotlemist vt iga projektiliigi täpsemaid nõudeid:

 

E-VORMID

Vaie viivistasu otsuse peale

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Tartu linna täiendava lapsetoetuse taotlus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Kiri

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Maamaksu vabastus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Teabenõue

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Sooja toidu kojutoomine eakatele

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Avaldus hoolduse lõpetamiseks

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Taotlus sotsiaaltranspordi teenuse kasutamiseks

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Taotlus puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramiseks

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Tartu linna kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Kaebus trahviteate peale

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Tänava sulgemise loa taotlus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Raieloa avaldus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

 

Liikluskeelu alase loa taotlus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Piksel